פלס, מוזר, כהן ושות' - משרד עורכי-דין © 2016  |  TMD - בניית אתרים

עו"ד בניה גולדברג

benaya_g@pmlaw.co.il :כתובת אימייל

.בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן L.L.B עו"ד בניה גולדברג בוגר במשפטים

.בהצטיינות מאוניברסיטת בר-אילן (M.A) מוסמך בפילוסופיה

.(בהצטיינות מאוניברסיטת בר אילן (בתכנית למצטיינים המסלול הישיר (L.L.M) מוסמך במשפטים

 

עו"ד בניה גולדברג התמחה בבית המשפט המחוזי בת"א אצל כב' הנשיא אורי גורן והמשיך אצל כב' סגנית

.הנשיאה שרה גדות שם עסק במגוון תחומים מהמשפט האזרחי והמסחרי

=================================================            עורכי הדין            =================================================

=====================================================================================================================