פלס, מוזר, כהן ושות' - משרד עורכי-דין © 2016  |  TMD - בניית אתרים

משרד עו"ד פלס, מוזר, כהן ושות' התמזג לפני כ- 10 שנים ומטפל במגוון רב של נושאים, לרבות

הופעות בבתי משפט, בוררויות בעניינים אזרחיים, פליליים, דיני עבודה, דיני משפחה, התחום

.'המסחרי, לרבות דיני חברות, ניירות ערך, חברות היי-טק, טיפול בגיוס הון, עסקאות בינלאומיות וכו

.טיפול בעסקאות נדל"ן לסוגיהן, עסקאות מסחריות שונות ועסקאות בינלאומיות מגוונות

 

לקוחות המשרד 

לקוחותיו של המשרד נמנים על המגזר הציבורי (לרבות שרים וחברי כנסת), הפרטי והעסקי ::

.(לרבות עיריות, בנקים, חברות ציבוריות)

 

משרדנו מעניק טיפול וייעוץ משפטי שוטף לחברות ממשלתיות וציבוריות, יזמים מהמובילים ::

בענף הבנייה בארץ וכן טיפול כולל על כל סוגיו לחברות פרטיות ואנשי עסקים רבים הפועלים

.בתחומי מדינת ישראל ומחוצה לה

 

מפאת חובת הסודיות, לא הוצגה בסקירה זו רשימת כל לקוחות המשרד, אך לא תהא כל ::

.מניעה לקבל את אישור הלקוחות על מנת ליתן פירוט נוסף אם יתבקש

פלס, מוזר, כהן ושות' – משרד עורכי-דין